schaduw

De opdracht 'Cybersecurity IAM implementatie Specialist' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: Beste leverancier, U of uw organisatie heeft een aanbieding gedaan voor de DAS procedure [naam procedure]. Na beoordeling CV selectie en eventuele gevoerde gesprekken kunnen wij u mededelen dat we de procedure zonder gunning moeten sluiten. We hebben tussen de aangeboden kandidaten geen geschikte match gevonden. Wij danken u voor deelname aan onze DAS procedures en zien toekomstige aanbiedingen graag tegemoet. Met vriendelijke groet, Recruitment KVK